Obsah

Overte si dôveryhodnosť poskytovateľa termosnímkovania

Ako vidíme, termovízne snímkovanie je veľmi dôležitou súčasťou života každého bytového domu. Cena za poskytnutú službu (niekoľko stoviek Eur) môže majiteľa bytových domov ochrániť pred stratami v radoch tisícov až desať tisícov Eur.
___________________________________________________________________________________________

Dôležitým bodom výberu poskytovateľa termosnímkovania je kvalita použitej termokamery. Asi je zrejmý rozdiel medzi obyčajným kompaktným fotoaparátom a fotoaparátom špičkového fotografa. V termosnímkach je to podobné. Môžete mať ponuku s nízkou cenou, ktorá bude samozrejme urobená jednoduchou kamerou na úrovni takéhoto kompaktu. Alebo si vyberiete službu za primeranú cenu, ktorá bude urobená špičkovou kamerou umožňujúca prelínanie foto a termosnímkov s vyznačením teplôt pri použití displeja s vysokým rozlíšením.

Infračervená termografia je vedný odbor, ktorý sa zaoberá analýzou rozloženia teplotného poľa na povrchu telesa a to bezkontaktným spôsobom. Úlohou termografie je analýza infračervenej energie vyžarovanej telesom. Termografickým meracím systémom je možné zobraziť teplotné pole meraného objektu, ale len na jeho povrchu. Odbor termografie sa v širšom meradle rozvinul spoločne s rozšírením infračervených kamier, pre ktoré sa všeobecne vžilo slovo termovízna kamera, resp. termovízia. Tento termín vznikol z názvu prvého výrobcu  infračervených kamier, firmy Thermovision, dnes FLIR. Termokamery umožňujú zobraziť infračervené žiarenie telesa tak, aby ho bolo možné vidieť.

V prípade, že by niekto tvrdil, že poveternostné podmienky nie sú v termovíznej diagnostike podstatné a že fotografie budú počítačovo upravené, overte si poskytovateľa tejto služby dvojnásobne. Žiadajte adresné referencie. Poveternostné podmienky sú totiž základnou požiadavkou, ktorá musí byť splnená pri termosníkovaní a najspolahlivejšie sú zábery, tzv. ostré, bez zásahu digitálnej úpravy.

Aj občianske združenie Pre náš dom je poskytovateľom služby termovíznej diagnostiky. Používame profesionálne kamery značky Testo. V prípade záujmu o túto službu je potrebné vyplniť záväznú objednávku a doručiť nám ju na sídlo združenia. Objednávka musí byť riadne vyplnená. Po doručení vás budeme následne kontaktovať, aby sme dohodli termín snímkovania. Necháme si záležať, aby boli vhodné poveternostné podmienky. Je možné, že kvôli počasiu snímkovanie zrušíme a preložíme na iný termín, pretože je dôležité, aby všetky podmienky boli dodržané. Inak snímkovanie stráca efektivitu.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať telefonicky na čísle 0911 825 318, mailom na info@prenasdom.sk alebo poštou na adrese Bojnická 18, 831 04 Bratislava.