Obsah

Snímkujte s OZ Pre náš dom

Mysleli sme si, že sa už ani tento rok nedočkáme zimy. Zo dňa na deň nás však prepkvapila a poskytla nám preto priestor a podmienky pre termovízne snímkovanie. Tejto šance sme sa hneď chytili a vďaka tomu máme za sebou viac ako 1100 termosnímkov bytových domov za posledný týždeň. Skúsenosti máme s domami, ktoré potebujú kompletnú revitalizáciu až po domy, ktoré opravou už prešli a majitelia si chceli overiť správnosť a kvalitu odvedenej práce. Jeden obrázok povie viac ako tisíc slov.

OZ Pre náš dom vám ponúka termovíznu diagnostiku vášho bytového domu. Počasie posledných dní nám umožňuje snímkovať v rámci územia Slovenskej republiky. Členovia OZ Pre náš dom sú flexibilní a ochotní prísť k vám a pomôcť vám s prvým krokom k lepšiemu bývaniu.

 

  • Body Z1 a Z2 ukazujú prekreslenie radiátorov cez obvodovú stenu
  • Bod Z3 ukazuje únik tepla zo suterénu
  • Bod Z4 ukazuje na únik tepla cez panelové spoje

Takto podobne možno vyzerá aj váš bytový dom, preto by ste sa mali spoločne s členmi výboru či predstavenstva zamyslieť, či nenastala vhodná doba pre zistenie skutočného stavu budovy. Kvalitné termovízne snímkovanie je dobrým a účinným argumentom pre členov spoločenstva pre vykonanie nutných opráv. Veď v bytovom dobe žijete práve vy a vaše deti.

Výstupom merania je:

  • Záverečná technická správa s komentárom stavu bytového domu vrátane odporúčaných opráv, ktoré by boli vhodné vykonať. V prípade záujmu vieme odporučiť či zaistiť odborníkov na výpočet ekonomickej návratnosti prípadných opráv, na zabezpečenie žiadosti o dotačný titul, na zaistenie projektových a stavebných prác až po kolaudáciu.
  • CD s termovíznymi snímkami, t.j. fotografický výstup priamo z infrakamery bez akéhokoľvek zásahu digitálneho upravovania. Na tomto CD budú aj vybrané fotografie s vyznačenými problematickými miestami s popisom.
  • CD s technickou správou pro vaše ďalšie použitie. 

Cena termovíznej diagnostiky s vyhodnotením vrátane dopravy:

 

Služba

Cena pre člena  združenia

Cena pre nečlena združenia

BD

Štandardné snímkovanie bytového domu
(do 25 snímkov)

70,-€+3,-€/b.j.

100,-€+3,-€/b.j.

Doplnková služba k štandardnému snímkovaniu

Každý ďalší snímok nad štandard

2,-€/1 snímok

2,-€/1 snímok

Štandardné snímkovanie interiéru nebytového priestoru

2,-€/1 snímok

2,-€/1 snímok

Štandardné snímkovanie bytovej jednotky (do 10 snímkov)

25,-€

25,-€

b.j. – bytová jednotka                                                                                                                                   

V prípade záujmu nás kontaktujte na info@prenasdom.sk