Obsah

Čo prináša termovízne snímkovanie

Termovízna diagnostika bytových domov, rodinných domov a bytov sa odporúča vykonať ako pred rekonštrukciou, tak aj po stavebných úpravách a následne kontrolné snímkovanie po niekoľkých rokoch po zateplení.
___________________________________________________________________________________________

Infrakamera odhalí straty, nedostatky a vady na dome, ktoré sa vizuálne neprejavujú, a tak vám termovízia pomôže ušetriť nie len peniaze ale aj energiu, ktorú by ste museli vynaložiť na opravu. Výsledkom termovízneho merania je podrobná správa vrátane obrázkov, záverov a odporúčaní pre stanovenie zistených vád vo vybavení a zlepšení energetickej účinnosti.

Štandardné snímkovanie je prevedené v rozsahu danom veľkosťou objektu a podľa konkrétnych požiadaviek majiteľa domu. Ide priemerne o 20 záberov vonkajšieho plášťa objektu špičkovou infrakamerou s vysokým rozlíšením.

Čo vám meranie prinesie?

  • Odhalením tepelných mostov a netesností stavebných výplní sa znížia náklady na vykurovanie.
  • Okamžité odhalenie závad (napr. prasknuté teplovodné potrubie v podlahách).
  • Vyhľadanie neznámych zdrojov vlhkosti a eliminácia výskytu plesní.
  • Priebežnú kontrolu technického stavu obvodového plášťa, napr. po veľkých prírodných úkazoch (silné búrky, vietor, krupobitie a i.)
  • Argumenty pre členskú základňu v procese schvaľovania opráv a rekonštrukcií.

Výhody:

  • Meranie pred aj po realizácii zateplenia.
  • Efektívny spôsob prevencie.
  • Poradenstvo a návrh riešenia.
  • Meranie prebieha bez zaťaženia obyvateľov domu.
  • Malé závady odstránené včas prinášajú veľké úspory.