Obsah

Ako zistiť, kde uchádza teplo z domu či bytu

V súčasnosti sa veľa hovorí o šetrení energiami a znížení výdavkov za spotrebu tepla. Ako však zistiť, kde uchádza teplo z domu či bytu a čo odhalí úniky? Termovízna diagnostika alebo termovízne snímkovanie je najčastejšie využívanou metódou k posúdeniu aktuálneho stavu budovy, domu či bytu. Na základe výsledkov sa dajú navrhnúť opatrenia, ktoré odstránia chyby a veľakrát zlepšia život obyvateľov v dome.
__________________________________________________________________________________________

Pri riešení problémov spojených so šetrením tepelnej energie je potrebné zistiť skutočný stav budovy. Zistenie reálneho stavu nehnuteľnosti sa dá docieliť jedine objektívnym meraním tepelnoizolačných vlastností budov. Medzi nové spôsoby merania patrí termovízna diagnostika. Táto moderná technika dokáže v krátkom čase bezkontaktne zmerať povrchovú teplotu obvodového plášťa, okien, dverí z vonkajšej a vnútornej strany. Na základe výsledkov týchto meraní je možné zistiť a určiť miesta, kde sa vytvárajú tepelné mosty.

Namerané údaje sa následne vyhodnotia pomocou príslušných noriem z oblasti „tepelnotechnických vlastností stavebných konštrukcií a budov“. Z vykonanej analýzy je možné určiť ďalší postup riešenia tepelnoizolačnej ochrany budov.

Pri niektorých tepelnoizolačných úpravách budov, hlavne starších domov, sa stáva, že sa v interiéri vytvárajú plesňové polia, ktoré môžu spôsobovať zdravotné problémy. Tento jav býva väčšinou spôsobený nedostatočným vetraním. V interiéri niektorých starších budov je pri dennom užívaní zvýšená vlhkosť. Ak je pri vyššej vnútornej teplote a vyššej vlhkosti znížené prúdenie vzduchu, začínajú vznikať plesne. Z toho vyplýva, že po výmene okien sa zníži prúdenie vzduchu, a preto je potrebné častejšie vetrať. Plesňové polia vznikajú na chladnejších, nezateplených, miestach. Termovízna diagnostika je schopná tieto miesta ľahko a rýchlo odhaliť.

Termovízne meranie z exteriéru

Termovízne meranie z exteriéru je najbežnejším spôsobom odhaľovania stavu budovy. Hľadajú sa tepelné mosty spôsobené nedostatočným tepelným odporom konštrukcie. U nezateplených domov patria medzi typické konštrukcie s väčším únikom tepla, sokle, balkónové a lodžiové nosníky, preklady okien a dverí a pod. U zateplených domov možno kontrolovať správne uloženie dielcov tepelnej izolácie, počet a rozmiestnenie kotiev a vyhotovenie detailov okolo okien a dverí. Pri nových alebo rekonštruovaných strechách možno kontrolovať uloženie dielcov tepelnej izolácie. Pre snímanie takýchto striech musia byť špecifické podmienky. Ak je strešná krytina opatrená napr. antireflexným náterom, je meranie z exteriéru veľmi problematické a niekedy prakticky nemožné.

Termovízne merania v interiéri

Tieto merania lokalizujú tepelné mosty a navyše pri meraní z interiéru možno nájsť miesta s chybne vykonanými pripojovacími škárami okien a dverí, predovšetkým z hľadiska celistvosti a kvality ich vypenenia. To sú potenciálne miesta najväčších tepelných strát a výskytu vlhkostných porúch alebo rastu plesní. Ak vonku fúka silnejší vietor, možno u pripojovacích škár čiastočne zistiť aj problémy z hľadiska vzduchotesnosti, čo môže mať zásadný vplyv na tepelné úniky. Pre stopercentnú kontrolu vzduchotesnosti pripojovacích a popr. funkčných škár okien a dverí sa musí v interiéri vytvoriť podtlak špeciálnym zariadením. Meraním možno lokalizovať miesta s chýbajúcou, oslabenou alebo chybne uloženou izoláciou.