Obsah

Kedy je vhodný čas na meranie

Teraz, keď vieme, čo je termovízne snímkovanie a prečo by sme ho mali využiť, povedzme si, kedy môžeme snímkovanie vykonávať. Napriek tomu, že hovoríme o termovíznej kamere, o termovíznom snímku, nejedná sa o analógiu fotografovania. Pre použitie termovízie platí niekoľko zásadných podmienok, ktoré vymedzujú čas, kedy je možné snímkovanie vykonať.
___________________________________________________________________________________________

Účinnosť termovízneho merania je podmienená klimatickým podmienkami. Rozdiel teplôt medzi interiérom a exteriérom by mal byť väčší ako 15° C. Tieto podmienky sa dajú dosiahnuť spravidla v chladnejšom, teda vykurovacom období, t.j. od októbra do marca. Vykonáva sa počas priaznivých poveternostných podmienok, a to bez dažďa, sneženia, hmly, silného vetra, slnečného svetla väčšinou skoro ráno alebo neskoro večer, keď je teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom najvyšší.

Bytové jednotky by mali byť temperované na približne rovnakú teplotu aspoň jeden deň pred termovíznou analýzou, všetky okná na bytovom dome by mali byť zatvorené aspoň dve hodiny pred snímkovaním. Preto je potrebná komunikácia medzi zástupcom spoločenstva bytov a obyvateľmi domu, aby všetci tieto jednoduché požiadavky dodržali a zabezpečili tak čo najvhodnejšie podmienky pre snímkovanie. Týmto sa docieli objektívny výsledok. V prípade, že by tieto požiadavky neboli dodržané, dochádza k zníženiu efektivity snímkovania a môžu tak vzniknúť rôzne odchýlky, ktoré majú vplyv na výsledok, ale nemusia byť opodstatnené.

Pred samotným snímkovaním je dobré odmerať maximálnu a minimálnu vnútornú teplotu bytového domu, t.j. teplotu v bytoch a na chodbách. Taktiež sa odmeria vonkajšia teplota vzduchu a relatívna vlhkosť.

Občianske združenie Pre náš dom ponúka v škále svojich služieb aj termovíznu diagnostiku bytových domov, rodinných domov a bytov.